Cookie Policy

RO

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fragmente de text plasate pe computerul dumneavoastra de catre site-urile pe care le vizitati. Aceasta tehnologie de stocare automata a datelor este foarte raspandita si este utilizata pentru a colecta informatii precum tipul de browser si sistemul de operare, pagina sursa, numele de domeniu de la care vizitatorul s-a conectat la site, pentru a intelege modul in care vizitatorii utilizeaza aceasta pagina web. "Cookie-urile" ne ajuta sa adaptam continutul site-ului in functie de nevoile dvs.

Cum si de ce folosim cookie-uri?

Utilizam cookie-uri pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de acestea. Stocarea cookie-urilor pe computerul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila de a va personaliza sau imbunatati experienta pe site-urile noastre si de a va face urmatoarea vizita mai placuta. Nu folosim cookie-uri pentru a colecta informatii cu caracter personal, cum ar fi numele dvs., cu toate acestea, putem lega informatiile continute intr-un cookie de datele dumneavoastra cu caracter personal colectate prin alte mijloace (de exemplu, formulare de inregistrare).

Cum modific setarile cookie-urilor?

Puteti modifica setarile cookie-urilor in orice moment (de exemplu, sa fiti avertizat atunci cand cookie-urile sunt trimise pe computerul dvs.) din meniul browserului dvs. Daca faceti acest lucru, va rugam sa retineti ca este posibil sa nu va puteti inregistra pe site-urile noastre sau sa utilizati alte functii care necesita inregistrare sau colectare de informatii.

Modificarea setarilor cookie-urilor

Orice modificare a setarilor cookie-urilor va fi salvata pana cand decideti sa efectuati modificari suplimentare, in cazul in care v-ati razgandit. Va rugam sa retineti ca puteti accesa aceasta pagina si link-ul in orice moment, facand clic pe "Politica privind cookie-urile" de pe acest site web.

Ce tipuri de cookie-uri sunt utilizate?

Cand vizitati acest site, sunt utilizate urmatoarele tipuri de cookie-uri.

Cookie-uri necesare

Acestea sunt cookie-urile strict necesare pentru functionarea unui site web. Fara aceste cookie-uri, acest site nu va functiona corect.

Cookie-uri functionale

Acestea sunt cookie-urile care sunt setate pentru a imbunatati functionalitatea site-ului. De exemplu, cookie-urile care amintesc continutul pe care l-ati vizualizat anterior pe acest site sau adresa de e-mail si parola furnizate la inregistrare in timpul unei vizite anterioare pe acest site. Cookie-urile pot, de asemenea, sa retina articolele pe care le-ati plasat anterior in cosul de cumparaturi atunci cand ati vizitat magazinul web midoprivee.ro. Apropo, utilizarea cookie-urilor functionale ne permite sa va oferim continut adaptat intereselor dvs., care nu mai necesita o noua inregistrare sau sa reintroducem anumite informatii in formularele de inregistrare atunci cand reveniti pe acest site web. De asemenea, putem folosi cookie-uri pentru a bloca accesul la anumite activitati ale utilizatorilor minori.

Cookie-uri pentru site-uri

Acestea sunt cookie-uri setate de acest site si pot fi citite numai de acest site.

Cookie-uri terta parte

Acestea sunt cookie-uri setate de terte parti pe care le folosim pentru diverse servicii (de exemplu, analiza sau publicitate pe site-ul web).

Cookie-uri Flash

De asemenea, folosim cookie-uri flash pentru a stoca preferintele dvs., cum ar fi controlul volumului, scoruri mari ale jocurilor sau afisarea continutului pe baza a ceea ce vizualizati pe site-ul nostru pentru a va personaliza vizita. Tertele parti cu care lucram pentru a oferi anumite functii pe site-urile noastre, cum ar fi jocurile si promotiile, utilizeaza cookie-uri Flash pentru a colecta si stoca informatii fara caracter personal.
Cookie-urile Flash sunt diferite de alte cookie-uri utilizate pe acest site datorita modului in care sunt stocate datele. Instrumentele de gestionare a cookie-urilor furnizate de browser-ul dumneavoastra nu vor elimina cookie-urile Flash. Pentru a afla cum sa gestionati setarile de confidentialitate si stocare pentru modulele cookie Flash, va rugam sa ne contactati.
Exemple de cookie-uri utilizate pe acest site:
In tabelul urmator veti gasi clasificarea si descrierea unor cookie-uri utilizate pe acest site web:
Eroare: MIDOPRIVEE.RO de domeniu nu este autorizat sa afiseze declaratia cookie pentru ID-ul de grup de domeniu 0156caa9-1d30-4f74-a60b-45cad772715e. Va rugam sa-l adaugati la grupul de domeniu din Managerul Cookiebot pentru a autoriza domeniul.

Ne rezervam dreptul de a face orice modificari si corectii ale acestui document. Va rugam sa consultati aceasta pagina din cand in cand pentru a citi aceste informatii.

Alte tehnologii similare

midoprivee.ro utilizeaza tehnologii de urmarire ("adrese IP", "fisiere jurnal, semnalizatoare web") pentru a colecta anumite informatii, cum ar fi tipul de browser si sistemul de operare, pagina de recomandare, navigarea pe site in domeniul ISP-urilor etc. pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza site-urile noastre, precum si instrumentele si serviciile oferite. Tehnologiile de urmarire ne ajuta sa adaptam site-urile noastre la nevoile dumneavoastra personale.
Adresa IP
Exista posibilitatea de a urma Protocolul Internet (IP) pentru (printre altele): (i) depanare tehnica, (ii) mentinerea sigurantei si securitatii site-ului, (iii) restrictionarea accesului la site-urile noastre pentru anumiti utilizatori si (iv) o mai buna intelegere a modului in care sunt utilizate site-urile noastre. O adresa IP este un numar care este utilizat de computerele din retea pentru a identifica computerul de fiecare data cand va conectati la Internet.
Fisiere jurnal
Noi (sau o terta parte in numele nostru) putem colecta informatii sub forma de fisiere jurnal care inregistreaza activitatea site-ului si colecteaza informatii statistice despre obiceiurile de navigare ale utilizatorilor. Aceste intrari sunt generate anonim si ne ajuta sa colectam (printre altele) (i) tipul de utilizator al browserului si sistemul de operare, (ii) informatii despre sesiunea unui utilizator (cum ar fi adresa URL de la care au venit, data si ora la care au vizitat site-ul, paginile de pe site-ul nostru pe care le-au vizitat si pentru cat timp) si (iii) alte date similare de navigare sau de flux de clicuri. De asemenea, folosim informatiile capturate in fisierul jurnal pentru studiile noastre interne de marketing si demografice, astfel incat sa putem imbunatati si personaliza in mod constant serviciile online pe care le oferim. Fisierele jurnal sunt utilizate numai intern si nu sunt asociate cu un anumit utilizator.
Semnalizatoare web
Este posibil sa folosim semnalizatoare (sau GIF-uri clare) pe site-urile noastre sau sa le includem in e-mailurile trimise catre dvs. Semnalizatoarele web (cunoscute si sub numele de "bug-uri web") sunt siruri mici de cod care ofera o metoda de livrare a unei imagini grafice pe o pagina web sau intr-un e-mail pentru a transfera date. inapoi la noi. Datele colectate prin intermediul semnalizatoarelor web sau pot include unele dintre informatiile descrise in sectiunea de mai sus adresa IP si informatii despre modul in care un utilizator raspunde la un e-mail de campanie (de exemplu, ora la care este deschis un e-mail, unde utilizatorul intra din acel e-mail etc.). Utilizam informatii despre semnalizatoare web pentru o varietate de scopuri, inclusiv, dar fara a se limita la, raportarea traficului site-ului, numere unice de vizitatori, auditarea si raportarea publicitatii si a e-mailurilor si personalizarea.
Gestionarea cookie-urilor / preferintelor
Trebuie sa va asigurati ca setarile computerului reflecta daca sunteti sau nu fericit sa acceptati cookie-uri. Astfel, puteti seta browserul de internet sa va avertizeze inainte de a accepta cookie-uri sau il puteti seta sa le respinga instantaneu. Nu este necesar sa utilizati cookie-uri pentru a utiliza sau a avea acces la site-ul midoprivee.ro, desi exista posibilitatea sa nu aveti acces la toate caracteristicile site-ului. Pentru informatii suplimentare, puteti utiliza butonul "ajutor" din browserul dvs.

___________

EN

What are cookies?

Cookies are fragments of text placed on your computer by the sites you visit. This automatic data storage technology is very widespread and is used to collect information such as browser type and operating system, source page, domain name from which the visitor connected to the site, in order to understand how visitors use this webpage. “Cookies” help us to adapt the content of the website according to your needs.

How and why do we use cookies?

We use cookies to improve the use and functionality of our sites and to better understand how visitors use these sites, as well as the services offered by them. Storing cookies on your computer gives us an easy and convenient way to personalize or improve your experience on our sites and to make your next visit more enjoyable. We do not use cookies to collect personal information, such as your name, however, we may link the information contained in a cookie to your information personal data collected by other means (for example, registration forms).

How do I change my cookie settings?

You can change your cookie settings at any time (for example, be alerted when cookies are sent to your computer) from your browser menu . If you do so, please note that you may not be able to register on our sites or use other features that require registration or information collection.

Change Cookie settings

Any changes to your cookie settings will be saved until you decide to make additional changes, in case you have changed your mind. Please note that you can access this page and the link at any time by clicking on “Cookies Policy” on this website.

What types of cookies are used?

When you visit this site, the following types of cookies are used.

Required cookies

These are the cookies strictly necessary for the operation of a website. Without these cookies, this site will not work properly.

Functional cookies

These are the Cookies that are set to improve the functionality of the site. For example, cookies that recall the content you previously viewed on this site or the email address and password provided upon registration during a previous visit to this site. Cookies may also remember items that you have previously placed in the shopping cart when you visited the webshop midoprivee.ro. By the way, the use of functional cookies allows us to offer you content adapted to your interests, no longer requiring a new registration or to re-enter certain information in the registration forms when you return to this website. We may also use cookies to block access to certain activities of minor users.

Site cookies

These are Cookies set by this site and can only be read by this site.

Third party cookies

These are cookies set by third parties that we use for various services (for example, analysis or website advertising).

Flash cookies

We also use flash cookies to store your preferences, such as volume control, high game scores, or displaying content based on what you view on our site to personalize your visit. Third parties we work with to provide certain features on our sites, such as games and promotions, use Flash cookies to collect and store non-personal information.

Flash cookies are different from other cookies used on this site due to the way the data is stored. The cookie management tools provided by your browser will not remove Flash cookies. To find out how to manage the privacy and storage settings for Flash Cookies, please contact us.

Examples of cookies used on this website :

In the following table you will find the classification and description of some Cookies used on this website:

Error: The domain MIDOPRIVEE.RO is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID 0156caa9-1d30-4f74-a60b-45cad772715e. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.

We reserve the right to make any changes and corrections to this document. Please see this page from time to time to read this information.

Other similar technologies

midoprivee .ro uses tracking technologies (“IP addresses”, “log files, web beacons”) to gather certain information, such as browser type and operating system, referral page, site navigation the field of ISPs, etc. in order to improve the use and functionality of our sites and to better understand how visitors use our sites, as well as the tools and services offered. Tracking technologies help us adapt our sites to your personal needs.

IP address

There is a possibility to follow the Internet Protocol (IP) for (among others): (i) technical troubleshooting, (ii) maintaining the safety and security of the site, (iii) restricting access to our sites for certain users, and (iv) better understanding of how our sites are used. An IP address is a number that is used by computers on the network to identify your computer each time you connect to the Internet.

Log files

We (or a third party on our behalf) may collect information in the form of log files that record site activity and gather statistical information about users’ browsing habits. These entries are generated anonymously, and help us gather (among other things) (i) the type of browser user and operating system, (ii) information about a user’s session (such as the URL they came from, the date and the time they visited the site, pages on our site they visited and for how long), and (iii) other similar browsing or click-stream data. We also use information captured in the log file for our internal marketing and demographic studies, so that we can constantly improve and customize the online services we offer. Log files are used only internally and are not associated with any particular user.

Web Beacons

We may use beacons (or clear GIFs) on our sites or include them in e-mails sent to you. Web beacons (also known as “web bugs”) are small strings of code that provide a method of delivering a graphic image on a web page or in an e-mail in order to transfer data. back to us. Data collected via web beacons or may include some of the information described in section above IP address, and information about how a user responds to a campaign e-mail (for example, the time that an e mail is open, where the user enters from that email, etc.). We use Web Beacons information for a variety of purposes, including, but not limited to, site traffic reporting, unique visitor numbers, advertising and email auditing and reporting, and personalization.

Managing cookies / preferences

You must ensure that your computer settings reflect whether or not you are happy to accept cookies. Thus, you can set your internet browser to warn you before accepting cookies or you can set it to reject them instantly. It is not necessary to use cookies in order to use or have access to the midoprivee.ro site, although there is a possibility that you may not have access to all the site’s features. For additional information you can use the “help” button in your browser.